TAKSA

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAT

Liittyjän kiinteistöt on jaettu sen käyttötarkoituksen mukaan kahteen eri ryhmään:

 • asumiskäyttöön tarkoitetut kiinteistöt ja
 • liike- tai muuhun käyttöön tarkoitetut kiinteistöt
Molemmille asiakasryhmille käyttömaksut ovat samansuuruiset, sen sijaan perusmaksujen ja liittymismaksujen perusteet poikkeavat toisista.

Käyttömaksut

Käyttömaksuilla katetaan laitoksen vuotuisia käyttökustannuksia. Sen perusteena on kiinteistön käyttämä vesimäärä, joka mitataan kiinteistöön asennetulla vesimittarilla. Käyttömaksua peritään erikseen vedestä ja jätevedestä.

Vuoden 2021 käyttömaksut ovat seuraavat (1.4.2021 alkaen):
 • vesimaksu 1,16 €/m3 (alv 0%)
 • jätevesimaksu 2,13 €/m3 (alv 0%)
Perusmaksut

Perusmaksuilla katetaan laitoksen kiinteitä käyttö- ja pääomakustannuksia. Sen perusteena on asumiskäyttöön tarkoitetun kiinteistön huoneistojen lukumäärä ja liike- ja muun rakennuksen osalta liike- ja muuhun toimintaan käytetyt kerrosalaneliöt. Perusmaksut peritään erikseen vesilaitoksen ja viemärilaitoksen osalta.

Vuoden 2021 perusmaksut ovat seuraavat:
 • asuinrakennukset ja huoneistot:
  • vesilaitos 34,20 €/huoneisto/vuosi (alv 0%)
  • viemärilaitos 37,70 €/huoneisto/vuosi (alv 0%)
 • liike- ja muut rakennukset:
  • vesilaitos 0,31 €/k-m2/vuosi (alv 0%)
  • viemärilaitos 0, 34 €/k-m2/vuosi (alv 0%)
Käyttö- ja perusmaksuihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Liittymismaksut

Liittymismaksu on laitokseen liitettävän kiinteistön maksama kertamaksu, jolla katetaan laitoksen investointimenoja. Sen perusteena ovat liittyjän tontilla sijaitsevien rakennuksien asumiskäytössä olevien huoneistojen lukumäärä ja/tai liike- ja muun rakennuksen liike- tai muuhun toimintaan käytetty kerrosalan määrä. Liittymismaksu peritään erikseen vesilaitoksen ja viemärilaitoksen osalta. Jos liittymissopimuksen tekemisen jälkeen kiinteistöllä olevaa rakennusta laajennetaan tai sinne rakennetaan uusi rakennus, veloitetaan siitä taksan mukainen lisäliittymismaksu.

Vuoden 2021 liittymismaksut ovat seuraavat:

 • asuinrakennukset ja huoneistot
  • vesilaitos     850,00 €/huoneisto ja 425,00 €/ II huoneisto
  • viemärilaitos    1000,00 €/huoneisto ja 500,00 €/ II huoneisto
 • liike- ja muut rakennukset
  • vesilaitos     6,00 €/k-m2
  • viemärilaitos  7,00 €/k-m2
Liittymismaksuihin ei lisätä arvonlisäveroa.

Laskutus- ja maksuajankohdat

Käyttö- ja perusmaksut laskutetaan neljä kertaa vuodessa siten, että kolme laskutuskertaa on arviolaskuja ja yksi tasauslasku. Arviolaskutukset suoritetaan 31.8., 31.11. ja 28.2. Tasauslaskutus suoritetaan 31.5.

Vesilaskujen eräpäivät ovat 21.3., 21.6., 21.9. ja 21.12.

Asiakkaan vedenkulutusarviota voidaan muuttaa tarpeen mukaan mihin vuoden aikaan tahansa. Vedenkulutusmuutoksista voi ilmoittaa suoraan laskutukseen puhelinnumeroon 010 322 0631.

Palvelumaksut

Laitos perii suorittamistaan palveluista kulloinkin voimassa olevan palvelumaksuhinnaston mukaisen maksun, ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu.

 • Ajankohtaista

 • Pikalinkkejä