ETUSIVU

Tervetuloa Kittilän Vesihuolto-osuuskunnan sivuille.

Kittiläs´ on kivet, kannot aitoina…

Kittilä on vireä kuuden tuhannen asukkaan kunta Tunturi-Lapissa. Upea luonto, kattavat palvelut ja joustavat kulkuyhteydet tarjoavat hyvät puitteet asukkaille, matkailijoille ja yrityksille.    

Kittilän suurimmat toimialat ovat matkailu ja kaivosteollisuus. Kittilässä sijaitsee Suomen suosituin ympärivuotinen vapaa-ajan keskus Levi ja Euroopan suurimpiin kuuluva kultakaivos. Matkailun myötä modernin ja kansainvälisen tunnelman saaneessa Kittilässä perinteinen elämänmeno näkyy vielä kylissä, taiteessa ja tapahtumissa.

Kunnan keskustaajama on Kittilän kirkonkylä, jossa asuu lähes puolet kunnan asukkaista. Kittilän Vesihuolto-osuuskunta vastaa Kittilän kirkonkylän alueen vesihuollon järjestämisestä - puhtaan juomaveden toimittamisesta ja viemärivesien poisjohtamisesta. Jätevedet käsitellään Levin puhdistamolla.

Kirkonkylän vesihuolto

Kittilän Vesihuolto-osuuskunta on perustettu 1956 ja kirkonkylän vesihuoltoverkoston rakentaminen on aloitettu 1960. Siihen on liitetty 900 kiinteistöä, joissa vesihuoltopalveluja tarjoillaan n. 3000 kirkonkylän asukkaalle. Kittiläläinen käyttää vettä n. 150 litraa vuorokaudessa. Vuositasolla vettä kulutetaan n. 160 000m3, josta kotitalouksille menee 82 %.

Vettä otetaan kahdesta pohjavedenottamosta. Tarvittaessa sitä saadaan myös Levin matkailualueen verkostosta.  Kittilästä voidaan myös johtaa vettä Leville. Kittilän kirkonkylän ja Levin matkailualueen välille rakennettiin yhdysvesijohto ja siirtoviemäri vuonna 2002.

Kirkonkylällä on vesijohto- ja viemäriputkiverkostoa n. 62 km. Vanhoja putkia on uusittu vuosittain 2000 luvun alkupuolelta lähtien. Hukkaveden määrä onkin saatu laskemaan alle kymmeneen prosentin. Verkostojen saneeraustöitä jatketaan edelleen.

Verkostotiedot ovat saatavana sähköisessä muodossa ja prosessiautomaatiojärjestelmällä voidaan valvoa ja ohjata vedenottamoita ja viemärivesien siirtoon tarvittavia pumppaamoita.

Kirkonkylän molemmat vedenottamot kunnostettiin 2014 vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Raakaveden happamuutta alkaloidaan (nostetaan veden pH:ta) kalkkivoisuodatuksella, joka on menetelmänä helppohoitoinen ja turvallinen. Veden laadun turvaamiseksi (veden desinfiointi) vedenottamoille on asennettu jatkuvatoimiset UV-laiteet, sekä nopeasti käyttöön otettavat kloorinsyöttölaiteet. Laitokset on varustettu varavoimapistokkeilla pitkäaikaisten sähkökatkosten varalle.

  • Ajankohtaista

  • Pikalinkkejä